Koto-Note Pool
Miner Lookup: Koto Top Miners    21 Miners    30 Workers    1569.9486042100002 Shares
Address Shares Efficiency Hashrate
k1LNGUjBvTziW3zsjGYRD9mkar63pAB1WQ9 228.38 100% 17.10 KHash/s
jzxisdXBfhcJsFMQrGW7QxHxmyBJMFKUY8Z 197.33 88.04% 15.41 KHash/s
k1JK6PkYfpsXNthrY6SWywYKdmycrrmGBFS 257.27 80.58% 14.51 KHash/s
k1LV8BSFemWapWkMkCeqBSbexC9YyjSjs57 232.33 100% 14.23 KHash/s
k1JRLhn3m5F1HmCYmKENk2m7Lvxr2N1vGJd 166.82 99.79% 13.45 KHash/s
k15v16gUY9Py4pG8z4EruPHvdZ7PFe4398w 131.55 100% 9.52 KHash/s
k1LUQS9TDym3c5gxddDE3dUfJVYo3FYgFs6 118.03 100% 8.86 KHash/s
jzyUkqo7AWnxi9hpCfzkRFmzkdKSbeXfm4v 48.99 100% 3.61 KHash/s
jzxVSZYLzabHivkxDDrCjEt3gdggzj7phQQ 35.64 100% 3.58 KHash/s
k15itBL6aUwXVnDmkbYgr2iSwVA6xWkUsWt 25.94 100% 2.70 KHash/s
k1293RsDj1ez96hs4ooboLXgM1jT5mgMSMo 41.18 100% 2.27 KHash/s
k1HEAYpNMKtdSAGaKgSVyTRCYL3AWi5gkTM 22.18 100% 1.93 KHash/s
k1DEASgkAMcPBB9nJ4t8gDHyK8BCCfmSUqP 19.91 100% 1.85 KHash/s
k11CDcfYYvgLWcEVdY9VnHLFNX41PouuBt5 21.6 100% 1.38 KHash/s
k1EMirq6eL24tdqLriqJaYwbQ27ioxfUeEK 8.05 100% 515.81 Hash/s
jzymqe4z1Y614TbMofY3C9yhvW42p5KVg5V 4.41 100% 341.93 Hash/s
jzy18YujgjirxcLMUAFacJVy7kwMGZv1n1Z 3.76 100% 326.64 Hash/s
k12YqBrj3zgp4Ev6tDdXPZvuexyuU5oKQwp 1.45 100% 98.30 Hash/s
k14zfKSboXoZ7RkVihRiMR5EzG3b46X8VLq 0.06 0% 0 Hash/s
jzycgPfq2dc7SmKUuNooxj2ozz6wWJ7Yzaj 0 0% 0 Hash/s
k15u88v81MHGphap5qzoN2QNnrz23yTp3jH 0 0% 0 Hash/s