Koto-Note Pool
Miner Lookup: Koto Top Miners    18 Miners    23 Workers    5236.482976960002 Shares
Address Shares Efficiency Hashrate
k1JRLhn3m5F1HmCYmKENk2m7Lvxr2N1vGJd 3302.7 99.66% 145.37 KHash/s
k1JK6PkYfpsXNthrY6SWywYKdmycrrmGBFS 498.57 100% 25.01 KHash/s
k1LV8BSFemWapWkMkCeqBSbexC9YyjSjs57 328.29 98.71% 13.71 KHash/s
jzxisdXBfhcJsFMQrGW7QxHxmyBJMFKUY8Z 221.3 83.46% 9.37 KHash/s
k14YDk3Xp1kqMkvdz8NnpWAQAfu235LigcL 192 100% 9.18 KHash/s
k15v16gUY9Py4pG8z4EruPHvdZ7PFe4398w 215.91 100% 7.11 KHash/s
k18uqe3Vk95F7cG5AqHmpHLR8oWDaVex3Xx 99 100% 5.24 KHash/s
k1GNaA4Uak7yy8Ku9ofbYeupmaKLGexgWGK 130.04 100% 4.51 KHash/s
k14zfKSboXoZ7RkVihRiMR5EzG3b46X8VLq 67.13 89.87% 2.60 KHash/s
k1HEAYpNMKtdSAGaKgSVyTRCYL3AWi5gkTM 39.9 100% 2.47 KHash/s
k11CDcfYYvgLWcEVdY9VnHLFNX41PouuBt5 34.4 100% 1.31 KHash/s
k134bACqf51hJWWMCdoUAWEf4iwFZmZPZgR 29.75 100% 1.06 KHash/s
k15u88v81MHGphap5qzoN2QNnrz23yTp3jH 21.12 100% 971.09 Hash/s
jzymqe4z1Y614TbMofY3C9yhvW42p5KVg5V 12.01 100% 734.63 Hash/s
k19jztYvnuKbsft4cbaTTCvzPNuNAaPkowk 10.07 100% 543.18 Hash/s
jzy18YujgjirxcLMUAFacJVy7kwMGZv1n1Z 10.39 99.99% 405.86 Hash/s
jzycgPfq2dc7SmKUuNooxj2ozz6wWJ7Yzaj 0 0% 0 Hash/s
k12PEVY1ogmwoJpSfFXRGnV1bg6s12HQepS 21.67 0% 0 Hash/s